Medieträning hos sametinget

Jag gillar väl så gott som alla mina uppdrag. Men det var något speciellt att flyga till Kiruna och träffa härliga företrädare för samiska frågor i Sametinget. Ett kul och läraktigt gäng, tack Sametinget för förtroendet. Vi körde såväl medieträning som presentationsträning.

Samefrågorna kommer, hoppas och tror jag, att märkas mer framöver.