En moderator är som en dirigent för samtalet

boka-en-moderatorÖdmjukhet är viktigt och en moderator är som en dirigent för samtalet.
Likafullt måste jag säga att mitt självförtroende som moderator eller samtalsledare har stärkts. Anledningen är att jag, för en gångs skull, inte var moderator på en scen. Jag var själv med i en panel. Moderatorns sätt att jobba skiljer sig väldigt starkt mitt.

Jag ser alltid till att ta en tidig kontakt med dem som ska vara med i en panel. Jag diskuterar fram frågor som jag tycker är intressanta och som också talare är bekväma med.

Det kan ibland vara en ganska tidsödande process. ibland får jag jobba lite för att få deltagare att förstå att det är viktigt för en bra moderator att ha publikens fokus. Då går det inte att ställa nördarnas frågor.

En skicklig samtalsledare ser till att icke-experterna går hem från en diskussion med nya kunskaper. Begriplighet är ett motto för mig som moderator.

Den moderator jag träffade presenterade sig för mig strax innan vi skulle gå upp på scenen. Så skulle jag aldrig göra.

Jag modererar – med tempo

Tempo är en annan sak jag tänker mycket på när jag modererar. Det håller inte att paneldeltagare får 20 minuter var. Då somnar publiken med stor sannolikhet.

När jag står på en scen och leder samtal ser jag till att det blir ett bra tempo. Talare får inte hålla på för länge.

När jag satt med i panelen fick talarna ungefär 20 minuter var. Moderatorn försökte att via teckenspråk få dem att sluta, men det brukar sällan fungera.

En moderator är som en dirigent

När jag är moderator tar jag för mig mer. Talare får inte i stort sett prata så länge de vill. Jag avbryter. Det betyder inte att jag är otrevlig eller jobbig. Men jag ser ändå till att ta befälet och visa det tydligt. En moderator är som en dirigent för samtalet. Han eller hon ser som samtalsledare till att låta talarna/instrumenten vid rätt tillfälle.

Ytterligare ett fel som min moderator gjorde var att inte sluta i tid. Här är jag alltid mycket noga. Står det i programmet att en debatt ska sluta vid ett visst klockslag så ser jag till att det också blir så. Också här gäller det att ta befälet.

Tror du att det här kan vara något för dig? Hör gärna av dig och diskutera om vi kan samarbeta om en debatt eller liknande där ni behöver en erfaren moderator.

Jag har jobbat som journalist i mer än 30 år. Jag vet hur frågor ska ställas så att det blir begripligt.

Min GooglePlus-sida