På uppdrag granskning – medieträning hjälper

på uppdrag granskning
Bli inte knockad av frågorna. Willy Silberstein hjälper dig med medieträning.

Säg du skall intervjuas på Uppdrag Granskning och det går säkert kalla kårar nedför ryggen på många.
Och visst, man ska absolut ha stor respekt för följderna av den ofta tuffa granskning som Uppdrag Granskning står för.
Som rådgivare och medietränare händer det att jag blir inkallad inför just sådana program.
Men egentligen tycker jag att företag och myndigheter borde ha kunskap om media redan innan det blir skarpt läge.
Och det av flera skäl. Det första är väl rätt uppenbart. Vi lever i en tid och ett samhälle där media kan vara helt avgörande för en chefs, eller ibland rent av ett helt företags eller organisdations framtid.

på uppdrag granskning
Willy Silberstein har över 30 års erfarenhet av media.

Då är det viktigt att veta hur media fungerar. Och vad jag ska tänka på när jag blir intervjuad. Ett felaktigt svar eller resonemang kan få ödesdigra konsekvenser.
Men det finns fler skäl till medieträning. Ett är att medieträning ger allmän kunskap i att uttrycka sig begripligt för alla icke-experter. Det är användbart långt oftare än bara vid intervjuer.
Jag har medietränat flera personer som i efterhand sagt: medieträningen var jättenyttig och användbar. Men störst nytta har jag faktiskt haft av att jag nu tänker på hur jag pratar. Jag är tydligare, mer lättbegriplig.
Och dessutom, när jag medietränare tar jag inte bara upp vad som sägs utan också hur, när man intervjuas på Uppdrag granskning till exempel.
Många talar för fort, för tyst, de vågar inte betona viktiga ord och så vidare. Det betyder mycket för begriplighet, men också för hur mycket plats man vågar ta.
Den som lär sig att tala väl vågar ta mer plats i samtalet. Inte minst kvinnor har nytta av det, tror jag, för vi lever fortfarande i tider då alltför många kvinnor pratar forcerat och fort i ett rum med många män. Och signalerar därmed att jag är inte så viktig, ni övriga – oftast män – är så mycket viktigare.
Det finns alltså flera skäl till att fundera på att bli medietränad. Hör gärna av dig för en förutsättningslös diskussion, 070 606 26 00 eller willy@silbersteinab.se