Mediaträning hjälper dig att göra tydliga framträdanden

lång erfarenhet som medietränareEn bild från verkligheten. Jag träffar en person som är med en hel del i media. Hon är med i radio ibland, i TV och tidningar.

Och visst, det fungerar hyggligt.

Men två timmar senare, efter min medieträning, vill jag med bestämdhet hävda att hon blivit betydligt bättre. Mediaträning hjälper dig att bli tydlig.

”Att jag inte tänkt på allt du berättar”, suckade hon.

Så här var det: hon gav kunniga svar. Eller snarare, faktiskt för kunniga svar.

Det var rätt svårt att hänga med för icke-fackmän. För det duggade av ord som strukturella, systemfel, infrastrukturutmaningar och mycket annat som passar för diskussioner med experterna, de insatta.

Men framträdanden i media är något helt annat. Där måste man tala ett vardagsspråk. Jag brukar säga att man ska uttrycka sig så att en 18-åring förstår. Det betyder ett vardagsspråk som absolut inte är barnsligt eller dumt, men ändå tillgängligt för de flesta.

När vi hade tränat med detta som utgångspunkt i ett par timmar var det en helt annan person som stod framför mig. Hon var begriplig, hon var lätt att förstå och verkade därmed faktiskt smartare.

Det här är för många den stora utmaningen. Det är så lätt att svänga sig med de där facktermerna som man brukar använda. Det går av bara vanan och något annat vore konstigt.

Då behövs hjälp av någon annan.

Där tror jag att jag under en medieträning har en hel del att bidra med. Jag har jobbat som journalist i mer än 30 år. När jag jobbade på Ekot på Sveriges Radio tror jag att jag hade en fördel i att jag använde ett enkelt språk. Det fick jag stor nytta av exempelvis när jag var korrespondent i Bryssel. Där vimlar det av konstiga uttryck, förkortningar och benämningar. Där inser man verkligen hur lätt det är att gå vilse.

Kunskaperna från Bryssel, och annan erfarenhet efter mer än tre decennier i journalistiken, Svenska Dagbladet, Expressen, Dagens Industris TV-kanal och Sveriges Radio hjälper mig mycket när jag medietränar.

Verkar det intressant. Hör av dig för en förutsättningslös diskussion om medieträning, willy@silbersteinab.se