Tips för dig som vill boka en moderator

tips för dig som vill boka en moderatorDet handlar om Almedalen än en gång. Nu är jag uppe i sex bokningar för sommaren 2014. Och det kan väl tjäna som ett viktigt tips för dig som vill boka en moderator:

-Var ute i god tid.

Det händer att jag får folk med andan i halsen i luren. Vi behöver en moderator, kan du nästa vecka?

Det är på tal om sånt som jag gärna delar med mig av tips för dig som vill boka en moderator.

Visst, det går att hjälpligt fixa en debatt eller ett samtal som jag kan leda, också om vi har en första kontakt veckan före.

Men det är inte alls så bra som det kan bli.

För det första. Jag har mycket jobb, det är sällan jag har luckor med bara en veckas varsel.

Men även om så är fallet så blir resultatet betydligt sämre än det skulle kunna bli, och som det blir för den som följer mina tips för den som vill boka moderator.

För att ett samtal ska bli bra krävs en bra dialog med deltagare i paneler.

Jag kontaktar alltid talare, berättar hur jag vill lägga upp ett program och tar in deras synpunkter.

Därefter bollar vi frågor fram och åter så att alla blir nöjda.

Mer tips för dig som vill boka en moderator

För mig är det viktigt att få fram att det gäller att ha ett brett anslag. Det får inte bli nördigt, bara frågor för de främsta specialisterna. Jag vill att alla ska förstå och få utbyte.

Då gäller det att ha ett bredare anslag. Det lärde jag mig från mina många år som journalist på Ekot på Sveriges Radio.

Om ett inslag handlar om frimärke så gjorde jag inte inslaget för frimärkssamlare.

Alla ska förstå och helst också tycka att det är intressant.

Och motsvarande gäller för den som bokar mig som moderator. Han eller hon ska veta att jag normalt jobbar så att alla som sitter i publiken ska förstå och helst också ha kul.

Visst, det är inte alltid lätt att uppnå. Det går dock. Och det kräver en de förarbete.

Verkar det här intressant? Överväger du att boka mig som moderator? Hör gärna av dig och se om vi kan hitta former för ett samarbete. Ett helt förutsättningslöst samtal är aldrig fel. Klicka här för att kontakta mig.

Min GooglePlus-sida