Tips om medieträning

tips om medieträningDet berättas att en man en gång frågade en präst: är det ok om jag röker medan jag ber till Gud?
Prästen blev mycket upprörd och sade med emfas: absolut inte.
Men när han i stället fick frågan: är det ok om jag ber till Gud medan jag röker så fick han ett jakande svar.
Det här citerar jag för att visa att ord är viktiga.
Det är något jag tänker på när jag medietränar.

Några korta tips om medieträning

  • Ord är viktiga – välj rätt fras
  • Alla som lyssnar skall kunna förstå
  • Orden som sägs skall förenkla förståelsen
  • Var tydlig – prata inte för snabbt
  • Var koncis – prata inte för länge

För ibland är det viktigt att välja rätt ord under en medieträning. Alltså ord som är korrekta, för självklart gäller det att aldrig ljuga i media (och förmodligen inte annars heller). Men bara en sådan sak som att förenkla med ord så att de som lyssnar eller läser en artikel ska förstå är väldigt viktigt.
Det är något av det som många som jag medietränar tycker är svårast. Det blir så lätt fackuttryck eller krångliga ord som få förstår. Visst, de uttrycker exakt det som eftersträvas. Men vad är nyttan om få orkar lyssna eller få förstår?
Jag brukar säga att den som intervjuas ska uttala sig så att en 18-åring förstår, eller möjligen en 20-åring.
Det betyder att man måste förenkla ganska mycket. Samtidigt som man absolut inte får vara infantil.
Därför är språket självklart en viktig ingrediens vid en medieträning.

Tips om medieträning – hur saker sägs

Något anat som också är viktigt för mig när jag medietränar är givetvis hur saker sägs. Många som blir nervösa pratar för fort, för tyst, de kanske inte betonar viktiga ord.
Många som jag har medietränat säger att störst nytta har de haft av att de pratar bättre så att de är mer begripliga, de vågar ta mer plats.
Ett stöd för den som vill tala bättre är att jag filmar varje intervju jag gör.
Bara att få se sig själv i en intervju under en medieträning är värdefullt för många.
För vi gör ofta saker som man inte ser utanför en medieträning.
En annan sak jag jobbar mycket med är långpratarna. De brinner för ämnet, och det är väl bra, men det får inte betyda att man försöker säga allt i ett svar. För få orkar med de långa svaren.
Låter det här intressant? Hör gärna av dig för en diskussion.
Den som inte tror att medieträning behövs gör klokt i att slå på en TV-apparat eller radio. Där illustreras ofta behovet av att vara begriplig, att tala väl – så att en 18-åring och alla andra förstår.