Almedalen 2020 börjar bokas

Nu har jag  flera bokningar klara  till Almedalen 2020, 5-6 olika debatter totalt.

Det är kunder jag jobbat med i år, kunder som är så nöjda att de redan beställer mer till nästa år.

Jag har i skrivande stund en dag kvar på årets Almedalsveckan. Man ska väl inte skryta, men jag vill ändå skriva att jag fått oerhört mycket positiv feedback. Ett genomgående tema  är tempo. Jag är alltid ån om att ett samtal eller en debatt inte får bli långsam och seg.

En panelist sade att jag var ett föredöme när det gäller att hålla kontakt inför en debatt. Hon kände sig väl förberedd.

Jag törs säga att jag alltid kommer väl påläst. Jag vet vilka frågor jag vill ställa och ofta har jag också god kunskap om vilka svar jag ska få. Det bäddar för det initierade samtalet som jag alltid eftersträvar.

Hör gärna av dig om du behöver moderator, i Almedalen eller under resten av året.