Finaninspektionens kvitto

Så här skrev Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen efter det att jag modererat inspektionens Konsumentskyddsdag. Kul.

“Tack för bra samarbete på konsumentskyddsdagen! E”