Genomförda uppdrag under 2012

Smittskyddsinstitutet

Bombardier om Gröna tåg

Maskinentreprenörerna om framtiden för branschen

Miljödepartementet om miljön på Arktis